Chính sách bảo mật

MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng trong mục liên hệ. Đây là các thông tin mà chúng tôi  cần thành viên và Người Tiêu Dùng cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng (nếu có).

Các thành viên và Người Tiêu Dùng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà mình cung cấp và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên và Người Tiêu Dùng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chúng tôi sử dụng thông tin của Người Tiêu Dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng.
 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho Người Tiêu Dùng khi nhận được yêu cầu từ Người Tiêu Dùng.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến Người Tiêu Dùng nếu có yêu cầu từ Người Tiêu Dùng.
 • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán (nếu có).
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website đến Người Tiêu Dùng.
 • Liên lạc và giải quyết với Người Tiêu Dùng trong trường hợp khiếu nại hoặc những trường hợp đặc biệt.
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.

THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc lưu trữ dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng sẽ không có thời hạn ngoại trừ trường hợp Người Tiêu Dùng gửi yêu cầu hủy bỏ tới Bể Cá Dấu Keo tại mục Liên Hệ hoặc Bể Cá Dấu Keo giải thể.

NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

 • Ban quản trị.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với Website becadaukeo.com
 • Công ty tổ chức sự kiện và nhà tài trợ
 • Công ty nghiên cứu thị trường
 • Cố vấn tài chính, pháp lý và Công ty kiểm toán
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của Người Tiêu Dùng
 • Theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ NGƯỜI TIÊU DÙNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Người Tiêu Dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào Website becadaukeo.com và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc gửi yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người Tiêu Dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Bể Cá Dấu Keo sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người Tiêu Dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người Tiêu Dùng:

 • Qua email: becadaukeo@gmail.com
 • Qua điện thoại: 0961182933

CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng trên Website becadaukeo.com được Ban quản trị cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên Website becadaukeo.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi Người Tiêu Dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ cho bên thứ 3 về thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng khi không có sự đồng ý của Người Tiêu Dùng ngoại trừ các trường hợp được quy định tại quy định này hoặc quy định của pháp luật.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của Người Tiêu Dùng, Ban quản trị có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Người Tiêu Dùng được biết về vụ việc.